Adriaan Mollen

Het verbond

Het valkeniersverbond Adriaan Mollen is de oudste valkeniersvereniging in Nederland en is met Koninklijke goedkeuring opgericht op 30 december 1938 te Valkenswaard. Het verbond heeft haar naam te danken aan ‘s Nederlands laatste beroepsvalkenier en heeft zich ten doel gesteld de kennis en uitoefening van het vluchtbedrijf levend te houden en een actieve bijdrage te leveren aan de bescherming en soortbehoud van roofvogels.

Lees verder
Adriaan Mollen

Geschiedenis en traditie

Van oudsher wordt met valkerij de kunst van het vangen en africhten van roofvogels ten behoeve van de jacht bedoeld en werd in eerste instantie voornamelijk ingezet voor voedselvoorziening. Uit archeologische vondsten in het huidige Irak en China blijkt dat deze jachtmethode al sinds vele honderden jaren voor het begin van onze jaartelling door de mens wordt gebruikt. Getuige de vele teksten met verwijzingen naar de valkerij die wereldwijd in vrijwel elke oude cultuur zijn te vinden, valt aan te nemen dat niet alleen op deze plaatsen de valkerij actief werd bedreven.

Lees verder
Adriaan Mollen

Trajectbeschrijving

Vanuit de wetgeving gezien is iemand valkenier indien deze in het bezit is van een valkeniersakte en voor het verkrijgen ervan moet aan een tweetal voorwaarden worden voldaan.

Een van deze voorwaarden is dat een valkenier een veld moet hebben waar hij de jacht uit kan oefenen. De andere voorwaarde is het in bezit hebben van het jachtdiploma voor de jacht met een of meer jachtvogels.
Dit diploma is te behalen door het opleidingstraject voor ‘Jacht met een of meer jachtvogels’ te volgen wat door de Stichting Jachtexamens Nederland (SJN) is vastgesteld. Dit opleidingstraject bestaat uit een schriftelijk theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

Lees verder
Adriaan Mollen

Adriaan Mollen

Adriaan Mollen was Nederlands’ laatste beroepsvalkenier en werkte van 1841 tot 1855 in dienst van Koning Willem III ten behoeve van de Loo Hawking Club. Hij werd geboren op 9 april 1816 te Valkenswaard en heeft de valkerij geleerd van Jan Bots, een gerenommeerde valkenier uit Valkenswaard. Adriaan Mollen heeft een grote bijdrage geleverd aan de historie van de Nederlandse valkerij en zijn bekendste bijdrage is wellicht de adviezen uit het meesterlijke boek “Traité de Fauconnerie” van de hand van A. Verster van Wulverhorst en H. Schlegel.

Lees verder